ARDURA MAXIMOA

Jardueraren garapena eta ingurumenarekiko errespetua, bateragarriak dira

ASFALTIAK garapen jasangarriaren aldeko apustua egin du, hori dela eta, jarduera garatzeko, honek izan ditzakeen ondorioak aztertu eta ingurumenarekiko duen inpaktua murrizten du.
Horretarako, beharrezko baliabideak zabaltze taldeen eskura jartzen dira eta hornitzaile eta laguntzaileei jarrera etiko berbera eskatzen zaie. Jarrera hau, balio katearen maila guztietan txertatzea da helburua.

KUDEAKETA POLITIKA

RSC TXOSTENA

Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren txostenean bilduta daude ASFALTIAK egindako ekintza eta tresna guztiak, eta era berean, garapen jasangarriaren aldeko apustuan dituen konpromezu eta helburuak.

TXOSTENA DESKARGATU

KUDEAKETA POLITIKA

KUDEAKETA-SISTEMA INTEGRATUAK

Gure enpresa-politikak aplikatuz, ASFALTIAk bere konpromisoa indartzen du bai giza taldearekin, bai bezerorekin, bai hornitzaileekin, ingurumenarekiko eragina ahalik eta gehien gutxitze aldera, eta etengabe hobetzeko konpromisoa ere, bere produktu eta zerbitzu guztiak kalitate estandar altukoak izan daitezen.

KALITATEA

Gure enpresa-politikak aplikatuz, ASFALTIAk helburu argia dauka: bezeroak gogobetetzea, bere produktu, obra eta zerbitzuen kalitatea frogatuta eta bermatuta. Konpromiso irmoa dago hobekuntza etengabearen alde eta, horretarako, Kudeaketa Sistema Integratu bat dauka, UNE-EN ISO 9.001 araua oinarri harturik.

ZIURTAGIRIA DESKARGATU

PREBENTZIOA

ASFALTIAk lan segurtasunarekin dago konprometitua, maila guztietan, eta langileen segurtasunak lehentasuna dauka.

Lan Arriskuen Prebentzioan egindako lanaren emaitza UNE EN ISO 45.001 sistemaren ziurtagiria izan da.

ZIURTAGIRIA DESKARGATU

INGURUMENA

ASFALTIAk ingurumenarekin duen konpromisoak nabarmen jotzen du ziurtagiriez haratago. Proiektu bakoitzean, izan ere, gogotik ahalegintzen da eragina ahalik eta gehien gutxitzeko, hondakinak egokiro kudeatuz eta kutsaduraren prebentzioan lan eginez. ASFALTIA zehazki, APPLUSek ziurtatua dago, UNE-EN ISO 14.001 arauaren arabera.

ZIURTAGIRIA DESKARGATU

ASFALTIA eta karbono aztarna

ASFALTIAk, bere borondatez, aireratutako CO2 isurien gainean duen eragina kuantifikatzen du, ISURIAK murrizteko plan baten bidez, eta klima-aldaketaren gainean duen eragina kuantifikatzen du, bere jarduerei buruzko karbonoa aztarna kalkulatuz.

2019tik aurrera, ASFALTIA Klima Aldaketaren Espainiako Bulegoaren Karbono Aztarnaren Erregistroan inskribatuta dago (MAGRAMA ministerioa); beraz, bere Berotegi Efektuko Gas isuriak kuantifikatzen dituen enpresaren zigilua eman dio.

ASFALTIAk bere produktuen bizitza-zikloa aztertzen du

Hobekuntza etengabearen eta kutsaduraren prebentzioaren bidean, ASFALTIAk produktuaren bizitza-zikloaren ingurumen-alderdiak identifikatu eta ebaluatzen ditu, ACV metodologiaren bidez (BIZITZA-ZIKLOAREN ANALISIA).

Horretarako, Bizitza Zikloaren Inbentario bat prestatu da, produktu batzuei buruzko informazio guztia bilduta; zehazki, material, energia, hondakin eta isurien gaineko balantzeak bildu dira. ASFALTIAk badu EPDa, hau da, produktuaren ingurumen adierazpena, kanpo-erakunde akreditatu batek ziurtatua. /span>