GJHetarako ekarpena

Iraunkortasunarekin dugun konpromisoa.

Gure ustez, garapen ekonomikoak ingurumenarekiko errespetuaren eta aurrerapen sozialaren eskutik joan behar du. Horregatik, ASFALTIAk Nazio Batuen Batzar Nagusiak 2030 Agendan definitutako Garapen Iraunkorreko Helburu hauekin laguntzen du.
3. ODS: OSASUNA ETA ONGIZATEA
5. ODS: GENERO-BERDINTASUNA
7. ODS: ENERGIA ESKURAGARRIA ETA EZ-KUTSATZAILEA
11. ODS: HIRI ETA KOMUNITATE IRAUNKORRAK
12. ODS: EKOIZPEN ETA KONTSUMO ARDURATSUAK
13. ODS: KLIMAREN ALDEKO EKINTZA

ARDURA MAXIMOA

Jardueraren garapena eta ingurumenarekiko errespetua, bateragarriak dira

ASFALTIAK garapen jasangarriaren aldeko apustua egin du, hori dela eta, jarduera garatzeko, honek izan ditzakeen ondorioak aztertu eta ingurumenarekiko duen inpaktua murrizten du.
Horretarako, beharrezko baliabideak zabaltze taldeen eskura jartzen dira eta hornitzaile eta laguntzaileei jarrera etiko berbera eskatzen zaie. Jarrera hau, balio katearen maila guztietan txertatzea da helburua.

KARBONO-AZTARNA

ASFALTIAk bere CO2 isuriek klima-aldaketan duten eragina kuantifikatu eta konpentsatzen du, bere jardueraren karbono-aztarnaren kalkuluari esker, eta EMISIOAK murrizteko plan bat dauka.

2019tik, ASFALTIA MAGRAMAren Klima Aldaketaren Espainiako Bulegoaren Karbono Aztarnaren Erregistroan inskribatuta dago, eta, beraz, BEG (BEROTEGI-EFEKTUKO GASAK) isuriak kuantifikatzen dituen enpresaren zigilu bereizgarria ematen dio.

ASG ERAGINAREN EBALUAZIOA

Ingurumen-, gizarte- eta gobernantza-faktoreen (ASG) kudeaketa funtsezkoa da ASFALTIAren epe luzeko balioa sortzeko gaitasunari eusteko, bai eta Garapen Iraunkorrerako konpromisoei eta helburuei eusteko ere.

KUDEAKETA POLITIKA

KUDEAKETA-SISTEMA INTEGRATUAK

Gure enpresa-politikak aplikatuz, ASFALTIAk bere konpromisoa indartzen du bai giza taldearekin, bai bezerorekin, bai hornitzaileekin, ingurumenarekiko eragina ahalik eta gehien gutxitze aldera, eta etengabe hobetzeko konpromisoa ere, bere produktu eta zerbitzu guztiak kalitate estandar altukoak izan daitezen.

KALITATEA

Gure enpresa-politikak aplikatuz, ASFALTIAk helburu argia dauka: bezeroak gogobetetzea, bere produktu, obra eta zerbitzuen kalitatea frogatuta eta bermatuta. Konpromiso irmoa dago hobekuntza etengabearen alde eta, horretarako, Kudeaketa Sistema Integratu bat dauka, UNE-EN ISO 9.001 araua oinarri harturik.

PREBENTZIOA

ASFALTIAk lan segurtasunarekin dago konprometitua, maila guztietan, eta langileen segurtasunak lehentasuna dauka.

Lan Arriskuen Prebentzioan egindako lanaren emaitza UNE EN ISO 45.001 sistemaren ziurtagiria izan da.

INGURUMENA

ASFALTIAk ingurumenarekin duen konpromisoak nabarmen jotzen du ziurtagiriez haratago. Proiektu bakoitzean, izan ere, gogotik ahalegintzen da eragina ahalik eta gehien gutxitzeko, hondakinak egokiro kudeatuz eta kutsaduraren prebentzioan lan eginez. ASFALTIA zehazki, APPLUSek ziurtatua dago, UNE-EN ISO 14.001 arauaren arabera.

ASFALTIAk bere produktuen bizitza-zikloa aztertzen du

Hobekuntza etengabearen eta kutsaduraren prebentzioaren bidean, ASFALTIAk produktuaren bizitza-zikloaren ingurumen-alderdiak identifikatu eta ebaluatzen ditu, ACV metodologiaren bidez (BIZITZA-ZIKLOAREN ANALISIA).

Horretarako, Bizitza Zikloaren Inbentario bat prestatu da, produktu batzuei buruzko informazio guztia bilduta; zehazki, material, energia, hondakin eta isurien gaineko balantzeak bildu dira. ASFALTIAk badu EPDa, hau da, produktuaren ingurumen adierazpena, kanpo-erakunde akreditatu batek ziurtatua.