Asfaltiak eta Campezok, Karbono Aztarnaren ziurtagiria eskuratu dute, nahasketa asfaltiko eta eraikuntza jasangarriaren diseinuan, fabrikazioan eta nahasketa asfaltikoen zabaltzean, euren posizionamenduan sendotuz.

SGSk emandako ziurtagiri honek, Asfaltiak eta Campezok ingurumen eta garapen jasangarriarekin duten konpromezuarekiko, aurrerapauso bat suposatzen du.

Karbono aztarnaren kalkuluak, jardueran produzitutako Berotegi Efektuko Gasen kuantifikazioa supotsatzen du. Ingurumen estrategiarekin aurrera jarraitzeko, datu hau oinarrizkoa da.

Ikusi ziurtagiria +

*Asfaltiak, 2020ean 22.321 CO2 tona isuri ditu.