Nahasketa bituminoak beroan

Fabrikazio-tenperaturaren arabera eta zer tenperaturatan jartzen diren obran, nahasketa bituminoso beroak  165°C inguruko tenperatura altuetan fabrikatzen diren nahasketak dira.

Hormigoi bituminoso motako nahasketa bituminosoa konbinazio honen emaitza da.

DESCRIPCIÓN

Hormigoi bituminoso motako nahasketa bituminosoa konbinazio honen emaitza da: asfaltozko betuna, granulometria jarraituko agregakinak, hauts minerala eta, inoiz, gehigarriak; horrela, agregakineko partikula guztiak aglutinatzaile-film homogeneoaz estalita geldituko dira. Nahasketa horiek edonolako geruzetan eta trafiko-kategorietan aplika daitezke, eta 4-15 cm-ko lodieretan paratzen dira, agregakinaren tamaina handienaren arabera.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Modulu altuko nahasketa bituminosoak kasu berezia dira, tarteko geruzetan edo oinarrizkoetan aplikatzeko T00 – T2 kategoriako trafikoetarako, 6-13 cm arteko lodietarako. Nahasketa horiek 20ºC-ko modulu dinamiko bat dute ezaugarri, 11.000 MPa-tik gorakoa, UNE-EN 12697-26 arauaren C eranskinean xedatutakoaren arabera. Funtsezko bi alderdi dituzte: geruzaren lodiera % 20-30 murrizteko aukera ematen dute, ordezten duten geruzaren aldean, eta erresistentzia ona dute nekearen aurka. Oso egokiak dira trafiko astunak izango dituzten geruza berrietarako, geruza antiroderetarako, errefortzuetarako (lodierak murrizteko) edo kota mugaketa duten eremuetarako.

NORMATIVA

Nahasketa horiek normalizatuak daude, PG3ko 542. artikuluaren arabera eta EN 13108-1 europar arauaren arabera.

Nahasketa bituminoso drainatzaileak: hutsune eduki altua dutenak dira (>%20), elkarri konektatuak.

DESCRIPCIÓN

Nahasketa bituminoso drainatzaileak: hutsune eduki altua dutenak dira (>%20), elkarri konektatuak; horri esker, euri-ura alboetara bideratzen da, galtzadatik kanpo. Araudiarekin bat, nahasketa horiek 4 eta 5 cm arteko lodiera duten errodadura-geruzetan erabiltzen dira.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Nahasketa soinu-murriztaileak dira, gauza baitira ibilgailuen errodadurak sortutako zarata gutxienez 3dB murrizteko, ohiko errodaduraren aldean. Aplikazioari dagokionez, eremu euritsuetarako dira egokiak, 1.200 metroko edo hortik beheragoko altuera duten eremuetarako (elur edo izotz arazorik gabe); ez dira erabili behar behar bezala iragazgaizturik ez dauden egituretako tauletan. Ez da gomendagarria erabiltzea ahalegin tangentzial handiak izaten diren eremuetan, hala nola errotondetan.

NORMATIVA

Nahasketa horiek normalizatuak daude, PG3ko 543. artikuluaren arabera eta EN 13108-7 europar arauaren arabera.

Nahasketa bituminoso etenak: nahasketa horien agregakinek eten granulometrikoa dute baheetan, 2 mm eta 4 mm artekoa; horrela, bahe horien arteko gehieneko atxikipena % 8 da.

DESCRIPCIÓN

Nahasketa bituminoso etenak: nahasketa horien agregakinek eten granulometrikoa dute baheetan, 2 mm eta 4 mm artekoa; horrela, bahe horien arteko gehieneko atxikipena % 8 da. Ni mota dira: A motakoak eta B motakoak, azken horiek testura handiagorekin.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Nahasketa horiek errodadura-geruzetan erabiltzen dira, trafiko-kategoria guztietan, eta agregakinen tamaina handiena 1 mm da, eta 2 eta 3 cm arteko lodieretan jartzen dira.

NORMATIVA

Nahasketa horiek normalizatuak daude, PG3ko 543. artikuluaren arabera eta EN 13108-2 europar arauaren arabera.

SMA motako nahasketa bituminosoak dira, eta konbinazio honen emaitza dira

DESCRIPCIÓN

SMA motako nahasketa bituminosoak dira, eta konbinazio honen emaitza dira: asfaltozko betuna, granulometria eteneko agregakinak, hauts minerala eta gehigarri egonkortzaile bat; horrela, agregakineko partikula guztiak aglutinatzaile-film lodi eta homogeneoaz estalita geldituko dira. Nahasketa horiek errodadura-geruzetan eta tartekoan aplikatzen dira, trafiko-kategoria guztietan.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

Betun eduki handia izatea dute ezaugarri (BBTM nahasketek baino handiagoa), eta horrek iraunkortasun ona ematen dio. Hiru SMA mota dira; agregakinaren tamaina handiena 16 mm-ra mugatua dago eta 2-9 cm arteko lodieretan zabaltzen dira. Errodadura-zarata murriztea dute ezaugarri; era berean, arrailen kontrakoak dira, aglutinatzaile eduki handiarengatik, malgutasuna dakarte eta nekearen aurkako erresistentzia ere bai.

NORMATIVA

Nahasketa horiek ez daude orain normalizatuak Estatu mailan. Bai, ordea, Europan, EN 13108-5 arauaren arabera.

Nahasketa bituminoso ultrameheak dira, AUTL motakoak. Konbinazio honen emaitza dira.

DESCRIPCIÓN

Nahasketa bituminoso ultrameheak dira, AUTL motakoak. Konbinazio honen emaitza dira: asfaltozko betuna, agregakinek oro har granulometria etena dute, hauts minerala eta gehigarri egonkortzailea; horrela, 1-2 cm arteko lodieretan zabaldu daitezke.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

  Nahasketa bituminoso ultrameheak dira, AUTL motakoak. Konbinazio honen emaitza dira: asfaltozko betuna, agregakinek oro har granulometria etena dute, hauts minerala eta gehigarri egonkortzailea; horrela, 1-2 cm arteko lodieretan zabaldu daitezke. Nahasketa horiek errodadura-geruzetarako eta trafiko-kategoria guztietarako dira. Errepide-zoruetako gainazalaren ezaugarriak hobetu edo berritzea dute xede, eta irtenbide ona dira egiturazko gaitasuna eta gainazalaren erregulartasuna galdu ez duten zoruetarako.

NORMATIVA

 Nahasketa horiek ez daude orain normalizatuak Estatu mailan. Bai, ordea, Europan, EN 13108-9 arauaren arabera.

ASFALTOZKO BESTE INTERBIDE BATZUK

NASHASKETAK ERDI BEROAK

NAHASKETA EPELAK

NASHASKETAK HOTZEAN

NAHASKETA BEREZIAK

BIRZIKLATUAK

Puntakoak irtenbide berritzaileetan

Abangoardian ikerketan eta hobekuntzan

ASFALTIA ETA BERRIKUNTZA