Nahasketa hotzean

Fabrikazio-tenperaturaren arabera eta zer tenperaturatan jartzen diren obran, nahasketa bituminoso hotzak  giro-tenperaturan fabrikatzen diren nahasketak dira. Aglutinatzaile bituminoso gisa, emultsioak erabiltzen dira.  Trafiko-intentsitate apaleko errepideetan baizik ez dira erabiltzen.

Nahasketa horiek ez daude normalizatuak Estatu mailan, baina badago araudia autonomia-erkidego batzuetan;  EAEn, adibidez. Era berean, elkarte sektorialek laguntza-agiriak prestatu dituzte teknologia mota hori nola erabili azaltzeko; ATEB eta ATC elkarteek, adibidez. Europa mailan, EN 13108-31 arauaren proiektua idazten ari da.

Nahasketa bituminoso ireki hotzak konbinazio honen emaitza dira: agregakin lodiak eta emultsio bituminosoa eta, zenbaitetan, gehigarriak.

Nahasketa bituminoso ireki hotzak konbinazio honen emaitza dira: agregakin lodiak eta emultsio bituminosoa eta, zenbaitetan, gehigarriak. Hutsune eduki altua daukate, eta fabrikazio-prozesuan ez da beharrezkoa osagaiak aurrez berotzerik, salbuespenezko egoeretan izan ezik.  Nahasketa giro-tenperaturan gorde eta jar daiteke obran.

Nahasketa horiek trafiko-intentsitate apaleko errepideetako errodadura-geruzetan eta tartekoetan erabiltzen dira, 2-8 cm arteko lodieretan.  Oso malguak izatea dute ezaugarri, modulu dinamiko apalak dauzkate eta ontze-epealdi bat behar dute, behin obran jarri ondoren, emultsioan dauden fluidifikanteak ezabatzeko.  Arrailen aurkako nahasketak dira, egokiak ohiko saneatze-lanak egiteko, andeatze txikiak konpontzeko eta bidezuloak estaltzeko.

OTRAS SOLUCIONES ASFÁLTICAS

NASHASKETA BITUMINOSOAK BEROAN

NAHASKETA EPELAK

NASHASKETAK HOTZEAN

NAHASKETA BEREZIAK

BIRZIKLATUAK

Puntakoak irtenbide berritzaileetan

Abangoardian ikerketan eta hobekuntzan

ASFALTIA ETA BERRIKUNTZA